Zalety budowania z Hempcrete

Co to jest hempcrete?

Hempcrete jest unikalnym materiałem budowlanym, będącym kompozycją bio-włókna (paździerza) oraz mineralnego spoiwa (wapna). Te składniki miesza się z wodą, a zwilżone spoiwo powleka wszystkie cząstki konopi.

Po związaniu, utwardzeniu spoiwa i wysuszeniu z mieszaniny dodatkowej wody powstały materiał to beton konopny. W przeciwieństwie do wielu kompozytów budowlanych (takich jak beton, zaprawa i tynk), część wiążąca w postaci konopi nie jest przeznaczona do wypełnienia wszystkich pustych przestrzeni pomiędzy cząstkami konopi, ale tylko do pokrycia cząstek i spowodowania ich przylegania do siebie, gdzie dotkną. Mieszanka hemprerete zazwyczaj ma wysoki procent pustej przestrzeni w końcowej mieszaninie.

Dlaczego hempcrete?

W przemyśle budowlanym nie ma za dużo „nowych” materiałów. Materiały stosowane do ocieplenia budynków mieszkalnych i komercyjnych są takie same od dziesięcioleci a większość z nich wywiera poważny wpływ na środowisko i/ lub zdrowie.

Ponieważ budynki są coraz lepiej izolowane, aby obniżyć ich zapotrzebowanie na energię cieplną, objętość materiału izolacyjnego, którego używamy, wzrosła dramatycznie.

W sensie ekologicznym i finansowym najlepiej wypełnić tą lukę materiałami które są odnawialne w ciągu roku, o niewielkim wpływie na środowisko, a najlepiej pochodzącymi ze strumieni odpadów lub produktami ubocznymi pochodzącymi z innych procesów.

Hempcrete spełnia wszystkie te ważne kryteria i na wiele sposobów wypada pozytywnie w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami izolacyjnymi.

1. Niedroga izolacja

Paździerz konopna, główny składnik betonu konopnego, nie jest powszechnym materiałem budowlanym i jako taki należy raczej do trędu niszowego. Nawet mimo szerszego braku dostępu do rynku, a co za tym idzie obniżeniem kosztów, koszt hempcrete jest porównywalny z innymi izolacjami. Ma także inne zalety.

2. Doskonałe odprowadzanie wilgoci i odporność

Hempcrete jest wyjątkowy wśród materiałów izolacyjnych z włókien roślinnych (celuloza, włókno drzewne, słoma, słoma / glina, bawełna) pod względem zdolności zachowania integralności w wilgotnych warunkach.

Podobnie jak wszystkie opcje izolacji z włókien roślinnych, konopie są w stanie przechowywać dużo wilgoci ze względu na ich porowatą strukturę; wilgoć jest adsorbowana na dużej wewnętrznej powierzchni włókien roślinnych i przechowywana w strukturze komórkowej.

Ta pojemność jest bardzo pomocna, ponieważ pozwala materiałowi wchłonąć wilgoć, o ile istnieje, i uwolnić ją, gdy pozwalają na to warunki.

Badanie przeprowadzone we Francji wykazało, że w 1 metrze sześciennym z konglomeratu można przechowywać do 596 kilogramów pary wodnej, co zapewnia pojemność przechowywania dla utrzymującej się podwyższonej wilgotności względnej wynoszącej 93 procent bez przytłaczania zdolności materiał do absorpcji wilgoci.

Zaleta hempcrete nad innymi materiałami włókien roślinnych i konwencjonalnymi rodzajami izolacji znajduje się we właściwościach spoiwa wapiennego.

Wapno ma wysokie pH i jest z natury antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a powłoka wapienna wokół każdego kawałka konopi w mieszance, tworzy powierzchnię odporną na rozwój pleśni, nawet gdy warunki wilgotności i temperatury mogłyby spowodować pleśń na innych materiałach izolacyjnych.

Ta odporność w obecności wilgoci lub nawet ciekłej wilgoci sprawia, że ​​hempcrete jest unikalny wśród materiałów izolacyjnych i słuszny wybór zarówno w zimnym, jak i gorącym klimacie oraz wszędzie tam, gdzie wilgotność jest wysoka.

3. Dobre cechy strukturalne

Hempcrete ma niską gęstość, przez co ma niewielki wpływ na konstrukcje budynku, ale…

odlewany wokół konwencjonalnych obramowań ściennych lub ram, może pomóc w ograniczeniu zginania lub wyboczenia pod obciążeniami, zwiększając w ten sposób obciążenie, które może przenosić każdy z elemetów . Testowanie na Queen’s University w Kanadzie wykazało, że kantówki o wymiarach 2/6 cm oblepione przez hempcrete moge wytrzymać trzy do czterech razy większe obciążenie ściskające standardowej ściany. Wynika to z dodatkowego usztywnienia elementu drewnianego przez co zmiesza się wyboczenie i podnosi wytrzymałość elementu drewnianego.

Sztywność izolacji z hempcrete i faktura powierzchni, która jest na ścianie, stanowi doskonałe podłoże do wykończenia tynku bez potrzeby stosowania siatek lub innych środków wiążących.

4. Rolniczy produkt uboczny

Konopie to uprawa rolnicza, która ma bardzo wysokie plony. Badanie przeprowadzone przez amerykański Departament Rolnictwa wykazało, że plony na całym świecie wynosiły od 2,5 do 8,7 ton (około 2,3 do 7,9 ton) suchej słomy na hektar. Dla porównana słomy pszenicznej od 1,25 do 2,5 ton (około 1 do 2,3 ton) na hektar.

Pod względem ilości biomasy dostępnej do wykorzystania z pojedynczego zbioru, żadna inna roślina nie zapewnia tak dużej objętości jak konopie.

Roślina konopi jest zwykle uprawiana albo na wytrzymałe włókno, które produkuje, albo na nasiona (rzadko w obu przypadkach jednocześnie). W obu rodzajach produkcji konopi, paździerz nie jest podstawowym przeznaczeniem i jest uważana za produkt uboczny. Ma on pewną wartość rynkową, jak ściółka dla zwierząt i może być sprężany w granulki paliwowe, ale produkcja konopi na dużą skalę może generować masę paździerza dla rynku izolacji, ponieważ producenci dostarczają włókno lub materiał siewny na swoje rynki pierwotne.

5. Dobra sekwestracja węgla

Według badań z 2003 r. 325 kg. CO2 przechowuje się w tonach suszonego konopi.

Producent betonu konopnego w Wielkiej Brytanii, przytacza wyniki badań, które wykazały, że ich produkt z hempcrete pochłania 110 kilogramów CO2 na każdy metr sześcienny materiału kiedy brane są pod uwagę emisje dwutlenku węgla z produkcji spoiwa wapiennego.

W Kanadzie rocznie buduje się około 200 000 nowych domów, o średniej powierzchni 185 metrów kwadratowych. Gdyby wszystkie były izolowane, aby zapewnić minimalne wymagania za pomocą hempcrete, łącznie 898,764 ton węgla może być pochłonietych rocznie.

Gdyby te same domy posiadały ściany z izolacją z włókna szklanego, 207,345 ton węgla (188 100 ton) byłoby emitowane do środowiska, aby stworzyć taką izolację, więc całkowite oszczędności węgla netto dla planety są znaczące.

6. Nietoksyczny materiał budowlany

Hempcrete jest dość łagodnym materiałem. W procesie rolniczym stosuje się o wiele mniej pestycydów i herbicydów niż w przypadku innych zbóż lub roślin włóknistych, powodując znacznie mniejsze szkody dla środowiska w wyniku stosowania toksyn na polach.

Uprawa wymaga jednak bezwzględnego stosowania nawozów, które mogą mieć negatywny wpływ na ekosystem. Pozyskiwanie i przetwarzanie odbywa się bez dopływu ciepła lub substancji chemicznych.

Suche sproszkowane spoiwo wapienne może wytwarzać dużo pyłu podczas mieszania i jest bardzo żrące. Każdy, kto zajmuje się suchymi składnikami i pracuje w pobliżu stanowiska mieszania, musi stosować odpowiednią ochronę oddechową. Mokry środek wiążący wapno jest lekko żrący dla skóry, dlatego wymagane są gumowe rękawice i całkowicie zakryta skóra.

Po umieszczeniu w ścianie i całkowicie utwardzonym i suchym, hempcrete nie wydziela gazów lub uwalnia toksyny do środowiska wewnętrznego. Wapno jest przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze, a ogólnie uważa się, że materiał nie ma żadnego szkodliwego wpływu na środowisko wewnętrzne. Doskonałe właściwości odprowadzania wilgoci przez materiał mogą zmniejszyć ryzyko złego otoczenia w pomieszczeniach z powodu zbyt wilgotnego lub suchego powietrza w budynku.

Zródło: https://greenbuildingcanada.ca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *