[:pl]

Nazywam się Paweł Fornalski i od 2011r. zajmuje się realizacją budynków z materiałach naturalnych.

W 2017 roku zrealizowałem swój pierwszy budynek z betonu konopnego i uważam że łączy on wszystkie zalety materiału naturalnego i nowoczesnego godnego XXIw.

Materiał ten został na nowy odkryty we Francji w latach 90 XXw. i bardzo szybko zyskał na popularności w krajach zachodnich.

Był on do tego czasu nie ekonomiczny w Polsce, moim celem było obniżenie jego kosztów i dostosować ich do polskich standardów.

[:en]

My name is Paweł Fornalski and from 2011. deals with the implementation of buildings with natural materials.

In 2017, I completed my first hemp concrete building and believe that it combines all the advantages of natural and modern material worthy of the 21st century.

This material was for a new one discovered in France in the 90s of the twentieth century and very quickly gained popularity in Western countries.

My goal is to reduce its costs and adjust them to Polish standards.

[:]